Селищний голова

Оришич Володимир Володимирович

 

А В Т О Б І О Г Р А Ф І Я

 

Я, Оришич Володимир Володимирович, народився 14 липня 1968 року в селищі  Гоголеве Великобагачанського району Полтавської області.

1975-1985 роках навчався в Гоголівській середній школі.

1985-1986 роках навчався в ПТУ №5 міста Харків, де здобув спеціальність слюсаря-електромонтера 4 розряду.

В 1986 році працював слюсарем-електромонтером в Харківському науково-дослідному фізико-технічному інституті.

1986-1988 роках проходив службу в лавах Радянської армії (Росія), повернувся спеціалістом СУЗ в званні старшого сержанта.

В 1988 році працював електромонтером Полтавського управління бурових робіт.

1988-1990 роках працював плотником-бетонщиком 3 розряду Будівельно-монтажного управління «Хіммашбуд» (місто Полтава).

1990-1996 роках навчався в Полтавському технічному університеті, де здобув спеціальність інженера-економіста.

1993-1996 роках працював оператором котельної в ТОВ «БУКРОС» (Росія – Західний Сибір).

1996-2003 роках працював начальником відділу з питань торгівлі та побутового обслуговування населення та головним спеціалістом управління економіки Великобагачанської районної державної адміністрації (11 ранг державного службовця).

2004-2015 роках працював начальником відділу інформаційного забезпечення та головним бухгалтером кредитної спілки «Багачанська».

З 12 листопада 2015 року – селищний голова Гоголівської селищної ради.

Брав безпосередню участь в організації створення Громадської організації «Великобагачанська районна бізнес-асоціація», Об’єднання громадян «Добробут» та Кредитної спілки «Багачанська».

Безпартійний, не судимий.

Захоплююся історією, співом, музикою, граю на гітарі, люблю туризм та читати книги, вільно використовую ПК.

Розлучений, склад сім’ї:

  • син – Оришич Руслан Володимирович, 1994 р.н., безробітний;
  • донька – Оришич Юлія Володимирівна, 1996 р.н., студентка 2-го курсу Київського політехнічного інституту, заочне відділення, правознавець;
  • син – Оришич Богдан Володимирович, 2003 р.н., ліцеїст 11-го класу Шишацької обласного наукового ліцею-інтернату для обдарованих дітей, проживає зі мною.

Прописаний за адресою: 38310, Україна, Полтавська область, Великобагачанський район, селище Гоголеве, вулиця Панаса Мирного, буд.№12. Проживаю в селищі Гоголеве по вулиці Каштанова, буд.№ 20, кв.15.

Номер мобільного телефону: (МТС) 066-504-21-00                Номер службового телефону: (05345) 9-54-42

 

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ»

Стаття 12. Сільський, селищний, міський голова

1. Сільський, селищний, міський голова є головною посадовою особою територіальної громади відповідного села (добровільного об'єднання в одну територіальну громаду жителів кількох сіл), селища, міста.

2. Сільський, селищний, міський голова обирається відповідною територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі. Строк повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України.

3. Сільський, селищний, міський голова очолює виконавчий комітет відповідної сільської, селищної, міської ради, головує на її засіданнях.

4. Сільський, селищний, міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

5. На сільських, селищних, міських голів поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені законом про статус депутатів рад, якщо інше не встановлено законом.

6. Повноваження сільських, селищних, міських голів можуть бути тимчасово покладені на керівника відповідної військово-цивільної адміністрації відповідно до Закону України "Про військово-цивільні адміністрації".

 

Стаття 42. Повноваження сільського, селищного, міського голови

1. Повноваження сільського, селищного, міського голови починаються з моменту оголошення відповідною сільською, селищною, міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання. Повноваження сільського, селищного, міського голови закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної, міської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до частин першої та другої статті 79 цього Закону.

2. У разі звільнення з посади сільського, селищного, міського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження сільського, селищного, міського голови здійснює секретар відповідної сільської, селищної, міської ради, крім випадків дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови відповідно до Закону України "Про військово-цивільні адміністрації". Секретар сільської, селищної, міської ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови і до моменту початку повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної, міської ради, обраної на чергових місцевих виборах.

3. Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених статтею 79 цього Закону, що має наслідком звільнення його з посади. Не пізніш як на п'ятнадцятий день після звільнення з посади або смерті сільського, селищного, міського голови особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює повноваження сільського, селищного, міського голови, звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів сільського, селищного, міського голови.

Таке клопотання розглядається Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень відповідного сільського, селищного, міського голови.

4. Сільський, селищний, міський голова:

1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

2) організує в межах, визначених цим Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;

3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради;

6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;

7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

10) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

11-1) вносить на розгляд ради пропозиції про утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

11-2) вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету;

13) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

14) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

16) укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;

17) веде особистий прийом громадян;

18) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;

18-1) бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

19) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

20) видає розпорядження у межах своїх повноважень;

5. Сільський, селищний, міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

6. При здійсненні наданих повноважень сільський, селищний, міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним - перед відповідною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади. Сільський, селищний, міський голова щорічно звітує відповідно сільській, селищній, міській раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами відповідної ради.

7. Сільський, селищний, міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів відповідної ради сільський, селищний, міський голова зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

ДЕКЛАРАЦІЯ ОРИШИЧА В.В. ЗА 2016 РІК

http://public.nazk.gov.ua/declaration/19396942-cd7f-454d-9d8f-0be27377dfd8

ДЕКЛАРАЦІЯ ОРИШИЧА В.В. ЗА 2017 РІК

http://public.nazk.gov.ua/declaration/f8d4254d-acc0-4481-83c3-a3f2a996f9c7

ДЕКЛАРАЦІЯ ОРИШИЧА В.В. ЗА 2018 РІК

http://public.nazk.gov.ua/declaration/f058c1ae-9d2e-40d4-a530-7f4965d4b7fa

ДЕКЛАРАЦІЯ ОРИШИЧА В.В. ЗА 2019 РІК

http://public.nazk.gov.ua/declaration/dc94b69e-a27f-4216-9e35-e88a0b9b21b5

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування


Календар свят України. Мова ділового спілкування

Логін: *

Пароль: *