Координаційні ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету

Гоголівської     селищної      ради

від    27   листопада   2015   року

________________ В.В.Оришич

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про координаційні ради Гоголівської селищної ради

 

            1. Координаційні ради з питань освіти, медицини, культури, спорту та благоустрою селища (далі - ради) є дорадчо-консультативними органами, що сприяють реалізації діяльності Гоголівської селищної ради у сферах розвитку освіти, медицини, культури, спорту та благоустрою селища.

             2. Ради у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та іншими нормативними і місцевими актами, а також цим Положенням.

             3. Головною метою в роботі Ради є координація діяльності Гоголівської селищної ради з метою забезпечення єдиної соціально-економічної політики у сфері освіти, медицини, культури, спорту та благоустрою селища в Гоголівській селищній раді.

             4. Ради відповідно до покладених на них завдань:

            готують пропозиції щодо вдосконалення місцевих рішень та програм розвитку у зазначених сферах;

            створюють сприятливе середовище для розвитку в зазначених сферах діяльності Гоголівської селищної ради;

            забезпечують відповідальність за виконання спеціальних програм, розгляд спірних питань, що виникають у зазначених сферах, та підготовку рекомендацій щодо їх розв'язання;

            розглядають проекти обласних та районних програм розвитку у зазначених сферах діяльності та здійснюють контроль за ходом їх виконання та станом реалізації відповідних місцевих програм;

            сприяють розвитку місцевих ініціатив, популяризації ефективної громадсько-корисної діяльності спеціалістів, відродженню кращих традицій та етичних принципів громадської діяльності.

             5. Рада має право:

            утворювати, у разі потреби, тимчасові експертні та робочі групи, залучати до участі в них представників облдержадміністрації, райдержадміністрацій, наукових установ та громадських організацій (за погодженням з їх керівниками);

            одержувати в установленому порядку інформацію та матеріали, необхідні для її діяльності;

            заслуховувати на своїх засіданнях голову Гоголівської селищної ради та голову і його заступників Великобагачанської райдержадміністрації, підприємств, установ і організацій з питань, що належать до компетенції рад;

            порушувати в установленому порядку питання про притягнення до відповідальності посадових осіб за невиконання норм чинного законодавства в зазначених сферах діяльності за дії, що призвели до порушення законних прав та інтересів громади.

             6. Ради очолюють голови, які обираються серед їх членів. Голови рад мають заступника.

             7. Основною формою роботи рад є засідання, що проводяться в міру необхідності та скликаються головами рад.

             8. Засідання є правомочними, якщо на них присутні не менш як половина членів ради. Засіданнями рад керують її голови або за дорученням голів їх заступники.

             9. Рішення рад приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів рад, присутніх на їх засіданнях.

            10. Рішення рад, прийняті в межах їх компетенції, є рекомендаційними для розгляду і врахування в роботі Гоголівської селищної ради її підприємствами, установами та організаціями.

            11. Ради систематично інформують громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання.

            12. Організаційне забезпечення роботи рад здійснює апарат Гоголівської селищної ради.

 

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування


Календар свят України. Мова ділового спілкування

Логін: *

Пароль: *